Johgus lå på Bornholm og havde 2 keramikere tilknyttet.

Johannes M Pedersen & Gustav Ottesen